Belediye Sitesi
Marka Kentimiz

KASABAMIZIN TARİHİ

1929 yılında çıkartılan Vilayet İdaresi Kanunu’nda herhangi bir yerleşim yerinin nahiye olabilmesi için dört temel ilkeye sahip olması gerektiği belirtilmiştir.Çöl ovamızda o yıllarda bu dört temel ilkeye sahip olan tek yerleşim yeri olan Haydarlı, 18.04.1929 tarih ve 1426 sayılı kanun ile nahiye olmuş,1908 yılında kaza (ilçe) olan Dinar’a bağlanmıştır.Dinar kazasının ovamızın en uzak yerleşim yerine olan uzaklığının 51 km olması ve o yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı Haydarlı Nahiye Müdürlüğü 1929 yılından itibaren ovamızda bulunan 14 köye hizmet etmeye başlamıştır.Bağlanan köyler ile bu köylerin Haydarlı Nahiyesi’ne olan mesafeleri ise şöyledir; Yıprak 14 km,Çiçektepe 19 km,Kınık 11 km,Kadılar 8 km,Doğanlı 5 km, Göçerli 8 km,Akpınarlı 6 km,Alparslan 9 km,Bağcılar 10 km,Çürüklü 9 km,Ergenli 13 km,Okçular7 km Akçin 19 km ve Tatarlı 13 km uzaklıktadır.
Ovamızın bağlı bulunduğu hem Dinar’a 41 km Afyonkarahisar'a 137 km iline olan uzaklığı nedeniyle o yıllarda bir çok devlet işlerinin yürütülmesinde sorunlar yaşanmaktaydı. 25.07.1936 tarihinde Hükümet Konağı’nın Haydarlı Nahiyesi’nde hizmete açılması ile bölgedeki vatandaşlarımızın askerlik,nüfus,vergi ve tapu işleri başta olmak üzere bir çok resmi işlemleri zamanın şartlarında Dinar’a veya Afyonkarahisar’a gitmeye gerek kalmadan yapılmaya başlandı.Bölgede nahiye olma özelliğine sahip tek yer olan Haydarlı 17 Kasım 1963 tarihinde yine bir ilki gerçekleştirerek belediye olmuştur.12.11.2012 tarihinde çıkartılan kanun ile nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerinin belediyelikten muhtarlığa düşmesi ile belediyemiz hizmetlerini sadece kasaba halkına değil bölgede ihtiyacı olan her köye götürmektedir.Belediyemiz bünyesinde bulunan kamyon, iş makineleri ile otobüs,itfaiye,cenaze,vidanjör ve çöp araçları bölgemiz halkının her zaman hizmetindedir.Nahiyelikten kalma kucaklayıcı özelliğine Haydarlı Belediyesi kaldığı yerden devam etmektedir.Belediyemizin hizmet götürdüğü bölge nüfusu yapılan son sayımlarda; Yıprak köyü 1677 nüfuslu,Çiçektepe köyü 1426 nüfuslu,Kınık 867 nüfuslu,Kadılar 588 nüfuslu,Doğanlı köyü 862 nüfuslu Göçerli köyü 1116 nüfuslu,Akpınarlı köyü 193 nüfuslu,Alparslan köyü 358 nüfuslu,Bağcılar köyü 213 nüfuslu,Çürüklü köyü 79 nüfuslu,Ergenli köyü 59 nüfuslu Okçular köyü 325 nüfuslu ve Akçin köyü 49 nüfusludur.Bölgede bulunan köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 7800-8000 civarındadır.Bu sayıya kasabamızda yaşayan 2600 kişi de eklendiğinde belediyemiz 10000 kişinin üstünde yaşadığı bir bölgeye hizmet etmektedir.
Eski adı ÇÖLABAT olan zamanla Çölovası adını alan bölgemiz Orta Asyadan göç eden Türkmen Boylarının yerleştiği ovadır. 13 köy ve 2 kasaba olmak üzere 15 yerleşim yeri mevcuttur. Bölge halkı orta asyadan gelen atalarının örf, adet ve geleneklerini yaşatmaktadırlar. Bölge halkına göre çölovası anayasası olarak tabir edilen Kerem Türküleri kulaktan kulağa yıllardır söylenerek düğünlerimizin vazgeçilmezi olmuştur. Bir kaç sanatçı tarafından bestelenen bu türküler anonimdir.Ünlü halk müziği ozanı Ruhi SU İnce Mehmet türküsünü kerem havasında okumuştur. Düğünlerimizin vazgeçilmezi kerem havaları ile sınırlı değildir. Kadınlarımızın düğünlerde giydikleri Üç Etek olarak bilinen kıyafetleri orta asyadan günümüze kadar yaşatılmıştır. Haydarlı Belediyesi ile Dinar Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan Fadiş Bebek kursunda bu kıyafetler oyuncak bebeklere göre hazırlanarak bu kıyafet ünü bütün ülkeye yayılmıştır. 600 yıldır yaşatılan bu kıyafette Entari,şalvar,başında pul,gümüş kuşak ve en önemlisi baş kısmında altın olmasıdır. Baş kısmına altın takılmadan gelin alınmaz.
Hızlı Menü