İmar ve Şehircilik

İmar Çapı
 • Dilekçe
 • Takyidatlı Tapu Kaydı
 • Aplikasyon Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Plankote
 • Borcu Yoktur Yazısı (Mali Hizmetler
İnşaat Ruhsatı Ön Onay
 • Dilekçe
 • İmar Çapı
 • Aplikasyon Krokisi
 • Plankote
 • Mimari Proje 2 Adet
 • Mimari Proje Cd’si
İnşaat Ruhsatı
 • Dilekçe
 • Takyidatlı Tapu Kaydı (Güncel)
 • İmar Durumu (Güncel)
 • Aplikasyon Krokisi
 • Plankote
 • Borcu Yoktur Yazısı(Mali Hizmetler)
 • Numarataj
 • Proje Müellifi Taahütnameleri
 • Projeler
 • Yapı Denetim Belgeleri
 • Müteahhitt Belgeleri
Başkanımız


HAYDARLI HAVA DURUMU