İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 1


⏰ 17.02.2020

Haydarlı Fotoğrafları

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Kasabası Örnek Mahallesi dolaykırı mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait uygulama imar planında L24B23D3D ve L24B23D3C paftasında, nazım imar planında L24B23 paftasında kalan 180 ada 1 parsel üzerinde hazırlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanına ait UIP 7620, ve NIP 40991,1 pin numaralı İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediyemizin 06/02/2020 tarih ve 16 (On Altı) sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi uyarınca 17/02/2020 ile 17/03/2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Belediyemiz internet sitesinde duyurular kısmından da ilan edilmiştir. (http://www.haydarli.bel.tr/) 14/02/2020 Askı Çıkış Tarihi : 17/02/2020

Başkanımız

Haydarlı Belediye Başkanı Duygu PEKER

Duygu PEKER'e Mesaj

HAYDARLI HAVA DURUMU